Opening Hour

Mon - Sun, 08:00 - 24:00

Call Us

+86-21-58386189

ซีเมนต์

ซีเมนต์

+

44 ในปี ค.ศ. 1796 (พ.ศ. 2339) โจเซฟ ปาร์คเกอร์ (Joseph Parker) แห่งนอร์ทฟลีต

ธรณีวิทยาทั่วไป แผนที่ท่องโลกธรณ

ธรณีวิทยาทั่วไป แผนที่ท่องโลกธรณ

+

ตะกอนทะเลุคควอเทอร์นาร ย ี้วยทรายประกอบด ทราย ... ตะกอนน้ำาพา ยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วยกรวด ทราย ... กลุ่มหินแก่งกระจานยุค ...

Geology of the Khorat plateau

Geology of the Khorat plateau

+

หินตะกอนของกล่มุหินแก่งกระจายยุคคาร์บอนิเฟอรัสเพอร์เมียน เป็นกลุ่มหินที่แผ่กระจายตัวมากที่สุด พบอยู่บริเวณเทือกเขา ...

ธรณีวิทยาทั่วไป แผนที่ท่องโลกธรณ

ธรณีวิทยาทั่วไป แผนที่ท่องโลกธรณ

+

ตะกอนทะเลุคควอเทอร์นาร ย ี้วยทรายประกอบด ทราย ... ตะกอนน้ำาพา ยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วยกรวด ทราย ... กลุ่มหินแก่งกระจานยุค ...