Opening Hour

Mon - Sun, 08:00 - 24:00

Call Us

+86-21-58386189

+

เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า ปลูกง่าย อายุสั้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย จัดอยู่ในวงศ์ Gramineae มีชื่อ ...

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

+

การตั้งชื่อไฟลัมนั้นหากเป็นไฟลัม (ส่วน) ของพืชหรือโครมาลวีโอลาตา จะลงปัจจัย (suffix) ว่า phyta ส่วนฟังไจจะลงปัจจัย mycota เช่น Magnoliophyta (พืช ...

โรครากเน่าในพืชในร่ม: อาการ, ยาที่เหมาะสมในการรักษา, การ ...

โรครากเน่าในพืชในร่ม: อาการ, ยาที่เหมาะสมในการรักษา, การ ...

+

อาการรากเน่า. โรคนี้มักส่งผลกระทบต่อพืชผักและดอกไม้ที่ปลูกในสวนและแม้แต่พืชไร่ (ข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์ข้าวโอ๊ตข้าวไรย์) นอกจากนี้เธอยังไม่ ...

บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

+

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ... ดื่ม หรือต้มกับน้ำ 3 ส่วน เคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน หรือบดเป็นผง ทำให้เป็นลูกกลอนรับประทานวันละ 2 ครั้ง ...

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

+

1. ผนังเซลล์ (Cell wall) เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์ จะพบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ เป็นโครงสร้างที่กำหนดขอบเขต และ ...

การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต | BIO LEARNING

การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต | BIO LEARNING

+

การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต. ดอก (flower) เป็นอวัยวะของพืชที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบหรือกิ่งเพื่อทำหน้าที่ในการ ...

ปลา | ระบบการย่อยอาหาร

ปลา | ระบบการย่อยอาหาร

+

ระบบการย่อยอาหารของปลา. ปลา (Fish) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปลากินอาหารหลากหลายชนิด สามารถแยกออกเป็น กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ แพลงก์ตอน พืช และ ...

น้ำมันพืชแต่ละประเภทในการปรุงอาหารและวิธีกำจัดคราบ

น้ำมันพืชแต่ละประเภทในการปรุงอาหารและวิธีกำจัดคราบ

+

Jul 26, 2021 · น้ำมันพืชแต่ละประเภทในการปรุงอาหารและวิธีกำจัดคราบ. น้ำมันสำหรับการปรุงอาหารต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำอาหาร ...

การบําบัดโดยพืช

การบําบัดโดยพืช

+

การกรองด้วยรากพืช (Rhizofiltration) หรือการดูดซับทางชีวภาพ (Biosorbtion) พืชดูดซับหรือตกตะกอนสารมลพิษด้วยราก หรือดูดซับไว้ในเซลล์ ส่วนใหญ่ ...

โครงสร้างเซลล์พืช มีรูปร่างคงที่ มีความแข็งแรงและมีส่วนที่ ...

โครงสร้างเซลล์พืช มีรูปร่างคงที่ มีความแข็งแรงและมีส่วนที่ ...

+

Nov 01, 2018 · เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์ จะพบใน เซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ เป็นโครงสร้างที่กำหนดขอบเขต และรูปร่างของ ...

ใบพืชNet

ใบพืชNet

+

Dec 11, 2012 · ใบพืชNet. 1. 3.โครงสร้ างและหน้ าทีของใบ ่. 2. จุดประสงค์ การเรียนรู้ เพือให้ นักเรียนสามารถ ่1. สื บค้ นข้ อมูล ทดลอง อธิบาย และอภิปราย ...

มะเขือเทศผัดไข่ ทำง่ายให้ประโยชน์เยอะ

มะเขือเทศผัดไข่ ทำง่ายให้ประโยชน์เยอะ

+

Jul 27, 2021 · น้ำมันพืช, น้ำมันมะกอก, หรือน้ำมันรำข้าว 1 ช้อนชา (ถ้าไม่ใส่กระเทียมไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้)