Opening Hour

Mon - Sun, 08:00 - 24:00

Call Us

+86-21-58386189

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว ที่สำคัญในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว ที่สำคัญในปัจจุบัน

+

การแปรรูปข้าวเป็นขนมขบเคี้ยวกำลังได้รับความนิยมอย่าง ... ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้ง ... ข้าว ...

เชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก

เชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก

+

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนําวัสดุเหลือใช้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1/11

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว ที่สำคัญในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว ที่สำคัญในปัจจุบัน

+

การแปรรูปข้าวเป็นขนมขบเคี้ยวกำลังได้รับความนิยมอย่าง ... ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้ง ... ข้าว ...

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

+

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ... การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม ... มีพื นที่ผิวสัมผัสกับน าน้อยกว่าผลึกเกลือขนาดเล็ก ดังนั นผลึก ...

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

+

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ... การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม ... มีพื นที่ผิวสัมผัสกับน าน้อยกว่าผลึกเกลือขนาดเล็ก ดังนั นผลึก ...

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย

+

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และขนมจีน ปัจจุบันมีการใช้ข้าวสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อ ...

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

+

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ... การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม ... มีพื นที่ผิวสัมผัสกับน าน้อยกว่าผลึกเกลือขนาดเล็ก ดังนั นผลึก ...

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม

+

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง ... การแปรรูปสัตว์น ้าโดยการท้าเค็ม ... มีพื นที่ผิวสัมผัสกับน าน้อยกว่าผลึกเกลือขนาดเล็ก ดังนั นผลึก ...